Obetavá manželka a matka štyroch detí. Po desaťročnej materskej dovolenke v pozícii asistentky.

Čítajte viac