Inšpiratívny portál nielen pre Asistentov Učiteľov


Naša misia

Prinášame inšpirácie, osobné skúsenosti, odporúčania,  týkajúce sa práce s dôrazom a zameraním nielen na pozíciu Asistentov Učiteľov

 

Naša vízia

Motivovaní a flexibilní Asistenti Učiteľov

⬇︎⬇︎⬇︎

plnohodnotný proces vzdelávania nielen detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami