Hodnotiť žiakov môžete aj takto

Dozviete sa prečo je dôležité používať princípy nenásilnej komunikácie. Prezradíme aj to, akým spôsobom môžete dať žiakovi negatívnu spätnú väzbu a nebude sa po nej cítiť neschopne.


čas čítania: 5 minút

Pri slove „hodnotenie“ sa cítia nepohodlne nielen žiaci v škole.  V prípade, že používame spätnú väzbu v rámci princípov nenásilnej komunikácie, by k takýmto pocitom vôbec dochádzať nemuselo. Známkovanie v škole a to, či je známka výpovednou hodnotou daného výkonu, je na zvážení každého z nás.

Výpovednou hodnotou však môže byť i slovné hodnotenie, pokiaľ...

Pokiaľ je písané spravodlivo, komplexne, s odstupom a s nadhľadom.

Pokiaľ je bez posudzovania osobnosti dieťaťa, ale hodnotenia jeho výkonu so sebou samým a porovnaním jeho kvalít spred týždňa, mesiaca, z hodiny na hodinu.

Pokiaľ je bez sarkazmu, zveličovania, bagatelizovania, zaujatia, irónie.

Pokiaľ je hodnotenie zamerané na konkrétne poznatky, bez zovšeobecňovania.


Keď žiaka v rámci jeho možností a schopností chválite a dávate mu pozitívnu spätnú väzbu, odporúčam vyhýbať sa prekrývaniu s negatívami, v ktorých žiak zaostáva alebo sa v nich doteraz nezlepšil. Pochvala a povzbudenie sa tak míňa účinkom a žiak aj tak v konečnom dôsledku počuje len negatívnu spätnú väzbu.

 • Vidím na Tebe, že sa snažíš a záleží Ti na tom...
 • Oceňujem Tvoj prístup k učeniu, k danému predmetu....
 • Vnímam, že Ťa učivo zaujalo, a preto sa v ňom dokážeš rýchlo a ľahko zdokonaľovať
 • Ty na to máš, aby si to dokázal
 • Vidím na Tebe, že chceš a máš záujem....
 • Vysoko oceňujem, že si ma oslovil a vyhľadal moju pomoc....
 • Vidím, že necítiš istotu v .....(slovesá, meranie uhlov...)
 • Som milo prekvapená ako rýchlo si mi poslal naspäť vypracované úlohy....
 • Chválim Ťa, že...

Ani negatívna spätná väzba nemusí na žiaka pôsobiť deštruktívne.

 • Hoci vnímam, že tento predmet / učivo je pre Teba výzvou, vidím Tvoju snahu a vďaka nej sa dokážeš zlepšovať
 •  Hoci to bolo pre Teba na začiatku veľkou výzvou, vidím, že Ti na tom záleží a spravil si všetko pre to, aby si sa to naučil....
 • Napriek tomu, že je teraz toho veľa, vidím z Tvojej strany záujem...
 • Napriek tomu, že v teste / v odpovedi bolo aj niekoľko nejasností (presne poukázať, ktoré to boli), bolo vidieť, že si sa snažil...

Aj spätná väzba na správanie žiakov nemusí znieť dehonestujúco.

Neodporúčam: „Vyjadruješ sa hrozne.“ (poukazujem na osobnosť človeka, odsudzujem ho)

Odporúčam: „Tvoj spôsob vyjadrovania mi nie je blízky.“ (poukazujem na spôsob, akým sa človek prejavuje, neodsudzujem ho)

Odporúčam:  „Keď sa správaš drzo a vulgárne, cítim sa nepríjemne.“ (konkrétne poukazujem na správanie danej osoby, zároveň hovorím o tom, čo cítim)


Konštruktívne môžete komunikovať aj s rodičmi detí.

 „Som mimochodom veľmi rada pani ..... , ako pružne ste ma naposledy informovali a so mnou hneď zrána komunikovali o online hodine, ktorú Miško nečakane mal.  Vďaka Vašej vnímavosti na vzniknuté okolnosti, ste dokázali situáciu hravo a najmä rýchlo vyriešiť. Vážim si to.“  

Čo vo vete odznelo?

Vyjadrili ste čo cítite – som veľmi rada....

Ocenili ste – informovali, komunikovali...

Vyzdvihli ste – vďaka Vašej vnímavosti....

Podporili ste – dokázali....

Upokojili/Pochválili ste – hravo a rýchlo

 

Komunikovať asertívne, bez súdenia, s nadhľadom, schopnosťou počúvať a vnímať druhú stranu, cítiť a predvídať, je len niekoľko princípov nenásilnej komunikácie. Vďaka týmto princípom môže byť váš život pokojnejší a vyrovnanejší.

Verte, že príležitosti ako prejaviť spätnú väzbu a komunikovať v podobných situáciách na vás môže čakať aj v tejto chvíli J


Text: Michaela Stehlíková

Editovanie textu: Michal Stehlík

Foto: zdroj: photobank