Desať zásad Asistenta Učiteľa

Objasníme vám nielen princípy, ktoré by mal ovládať asistent učiteľa.  Dočítate sa aj to, kedy sa bude cítiť integrované dieťa úspešne.


čas čítania: 5 minút

Buďte odvážni
Robiť veci najlepšie ako vieme, zodpovedne a najmä dokonale, je víziou nejedného z nás. Strach, že spravíme chybu a obavy, že zlyháme, nám ale v našich optimistických víziách mnohokrát bránia byť lepšími, vnímavejšími a hlavne odvážnejšími, než sme. Doprajte si robiť aj chyby. Priznajte si ich. Bez výčitiek. S ponaučením a s čistým svedomím, že ste sa pohli opäť o kúsok vo svojom živote vpred.

Buďte flexibilní
Poslanie asistenta učiteľa je neustále meniaci sa proces nielen v interakcii s integrovanými deťmi, ale aj učiteľmi ako súčasť dôležitého reťazca vyučovacieho procesu. Čím častejšie opúšťate svoju zónu komfortu, tým rýchlejšie a flexibilnejšie dokáže reagovať na vzniknuté situácie a nečakané reakcie, nielen integrovaných žiakov.

Buďte asertívni
Na tom, aký vzťah má asistent učiteľa s dieťaťom, nepochybne záleží. Mať vopred stanovené vzájomné hranice, je na mieste. Pre dieťa je prospešné a potrebné, aby cítilo priateľský a zhovievavý prístup.
Zároveň je pre asistenta učiteľa výzvou nájsť taký spôsob vzájomného fungovania, aby sa z priateľského prístupu nestal „len kamarátsky“. Umením je vedieť dokázať si udržať profesionálny nadhľad s láskavým prístupom.

Buďte kreatívni
Ak si neviete dať rady a máte pocit, že ste vyskúšali naozaj všetky metódy v spolupráci s vašimi integrovanými deťmi, skúste sa spýtať samých seba, čo by v danej situácii, pri konkrétnom učive/úlohe, pomohlo vám, aby ste učivo pochopili lepšie, zrozumiteľnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie.

Buďte empatickí
Žiadne dieťa nie je stroj. Integrované už vôbec nie. Každé má svoje nálady, emócie, nastavenia, pohnútky, či rozpoloženia. Úlohou asistenta učiteľa je aj cibrenie si svojich pozorovacích schopností a dokázať čo najlepšie vnímať potreby konkrétneho dieťaťa a jeho individualitu.
Ak sa dieťa v daný deň necíti komfortne, vnímavý asistent učiteľa prispôsobí dieťaťu vyučovací proces. Ak dieťa odmieta pracovať a zároveň je otvorené komunikácii, môže sa asistent pokúsiť zistiť prečo a v akom je rozpoložení. Nie je vhodné vyvíjať na dieťa tlak, pretože sa to minie účinkom.
Ak vnímavý asistent učiteľa na dieťati vidí nasadenie, túžbu po vedomostiach, aktuálnu schopnosť absorpcie využije naplno v prospech dieťaťa.

Zjednodušujte
Byť v strehu, pripravený reagovať a pomáhať integrovaným žiakom, je primárnou súčasťou práce asistenta učiteľa. Avšak uľahčovať neznamená pomáhať do takej miery, že bude vykonávať potrebné úlohy za žiakov alebo im radiť. Asistent učiteľa hľadá také spôsoby a žiakov nabáda, aby sami vlastným pričinením prišli na riešenia úloh.
Asistent učiteľa integrovaným deťom úlohy zjednodušuje. Spracováva spôsobom, ktorý bude pre žiakov jednoduchší, zrozumiteľnejší, prístupnejší.
Pozitívnou výzvou a cieľom pre asistenta učiteľa je inšpirovať dieťa takým spôsobom, ktorým dokáže zvládnuť náročnú prekážku aj samé. Radosť z vlastného úspechu, ktoré dieťa zažije, je preň najväčším víťazstvom.

Improvizujte
Šťastie praje pripraveným. A mať dostatok pomôcok, ktoré zjednodušujú výučbu nielen integrovaným deťom, je viac ako užitočné. Môžete sa však dostať do situácie, kedy budete vďační aj za svoj diár, modré a zelené pero. Stačí zachovať chladnú hlavu, porozhliadnuť sa po lavici, čo všetko máte k dispozícii. Napríklad aj taký peračník žiaka, s ktorým spolupracujete, môže obsahovať predmety, vďaka ktorým dokážete vytvoriť vizuálnu pomôcku. Môžete nakresliť. Načrtnúť. Čokoľvek. Je len na vás ako si so situáciou poradíte. Možno v sebe odhalíte viac, než ste si mysleli, že vo vás je.

Oceňujte
Človek rastie nielen chválením, ale aj povzbudzovaním. Pochvál nie je nikdy dosť. Správne načasované ocenenie, či pochvala by sa nemali stať závislosťou, bez ktorej dieťa nebude schopné a ochotné fungovať. Aj u integrovaných detí, v rámci ich možností, je možné budovať cieľavedomosť a vytrvalosť.

Majte pohyb
Je možné, že prevažnú časť dňa trávite sediac v lavici s dieťaťom, ktorému asistujete. Ak je tomu tak, neváhajte zaradiť do vášho režimu minimálne dvakrát v týždni 30-minútovú prechádzku (sú to približne dva kilometre). Akoukoľvek fyzickou aktivitou si človek nielenže prečistí hlavu, ale stáva sa aj psychicky odolnejším voči vypätým a nečakaným situáciám, ktorým je asistent učiteľa denne vystavovaný.

Buďte vzorom
Či už vedome alebo podvedome, deti vás vnímajú neustále. Vnímajú akým spôsobom s nimi komunikujete. Ako vysvetľujete. Aké slová používate. Sledujú vašu mimiku, gestikuláciu. Vidia to ako sa prezentujete. Ako reagujete. Vycítia aj to, ako sa do vašich reakcií premietajú vaše názory. Dokonca na deti vplývate aj tým, čo a aké farby máte na sebe oblečené. Pamätajú si vás aj vďaka vašej vôni. 

Buďte najlepšou verziou samých seba v celej svojej komplexnosti.

autor: Michaela Stehlíková

editovanie textu: Michal Stehlík

foto: photobank